logo

Actualitat Notícies

Guia de consum per a una ’Volta al col·le’ sense esglais

Davant l'imminent inici del curs acadèmic, el Govern de Castella-la Manxa, a través de la Direcció general de Salut Pública i Consum, ofereix tant a les famílies, com als consumidors en general, una sèrie de recomanacions per posar a la disposició dels mateixos la informació suficient per poder desenvolupar estratègies en l'elaboració dels pressupostos domèstics.

Bàsicament, les despeses de ‘La volta al col·le', animats per una oferta publicitària àmplia, se centren en els relatius a l'adquisició de llibres i material escolar, roba, calçat, transport i menjador, al marge dels corresponents a matrícules i activitats, en els supòsits que procedeixin.

Per ajudar als consumidors a fer més eficients i responsables les seves compres, la Direcció general de Salut Pública i Consum desitja fer arribar als usuaris una sèrie de recomanacions a tenir en compte.

Així, es recomana comprovar que el material escolar està degudament etiquetat, figurant almenys en castellà, informació relativa a la identificació del producte i del seu fabricant o distribuïdor, als advertiments de seguretat o a les instruccions d'ús, si escau.

En el cas de les coles, pintures i altres productes que puguin resultar tòxics, a més ha de figurar la seva composició i els símbols i indicacions de perill. Determinats materials com les tisores han de tenir les puntes romes, per no ocasionar accidents; al seu torn el ‘cúter' ha d'utilitzar-se sempre en presència d'adults, havent de disposar a més d'un sistema de seguretat d'obertura per impedir que els més petits puguin obrir-ho.

La Direcció general de Salut Pública i Consum recorda que està prohibit que aquests materials tinguin forma, color, olor o sabor d'aliments o flors. A més, en els productes escolars els fabricants dels quals hagin considerat que tenen aptitud per al joc i que, per tant, poden equiparar-se a joguines, com témperas, plastilina, escombris oli-pastís, aquarel·les, retoladors, lapiceros de colors i pintures per a dits; l'etiquetatge inclourà, a més de l'anterior, el Marcat CE, que indica la conformitat del producte amb els requisits de seguretat de la UE.

A més, quan els articles siguin de molt poca grandària, hauran d'incloure també l'advertiment que no són adequats per a menors de 36 mesos. Es recomana observar, en tot cas, que es garanteix la seguretat dels productes comprats.

D'altra banda, i a l'hora de comprar motxilles, es recomana adquirir aquelles adequades a la talla i edat del nen o nena i que, a més, incorporin corretges amples regulables amb un sistema que permeti fixar la seva part baixa a la cintura, un respatller embuatat i semirrígido, i sistemes d'organitzadors interiors o exteriors que possibilitin mantenir separats els elements transportats. No carregar la motxilla més enllà de l'equivalent al 10-15 per cent del pes del nen o nena.

AJUSTAR-SE A UN PRESSUPOST

Des de la Direcció general de Salut Pública i consum recomanen ajustar-se a un pressupost prèviament elaborat per no caure en despeses innecessàries i, sempre que sigui possible, no recórrer a el finançament ni a crèdits ràpids per fer front a les compres, doncs podria donar lloc a un sobreendeudamiento.

En aquest sentit, és aconsellable diversificar i escalonar les compres quan no sigui necessari disposar de tot el material des del primer dia i no deixar-se portar per les marques i la publicitat sinó per la resistència i la qualitat dels articles en qüestió.

És recomanable reutilitzar i reciclar en la mesura del possible roba, calçat, llibres o materials d'altres anys que estiguin en bon estat, així com accedir a les xarxes de consum col·laboratiu, especialment per prestar, compartir o intercanviar.

Així mateix, s'ha de procurar realitzar arranjaments i utilitzar proteccions a la roba, de manera que es posposi la necessitat d'adquirir-la de nou per l'ús diari. Cal inculcar als nens i nenes en l'ús responsable i acurat de tots els productes i materials escolars, a fi de perllongar la seva vida útil i en conseqüència, fer un consum més sostenible.

Una altra de les recomanacions és contemplar l'opció d'adquirir articles de segona mà i a baix preu en els supòsits que correspongui, per exemple, bancs d'uniformes usats. Un altre consell és comparar les ofertes de diferents establiments en la cerca de la millor relació qualitat-preu i consultar plataformes de llibres de text usats i comparadors de llibres que es troben presents en Internet.

En les compres a través d'Internet comprovar la seguretat dels mecanismes de pagament. El consumidor ha de recordar que en aquestes compres disposa de 14 dies naturals per a la seva devolució sense haver d'al·legar causa alguna.

En aquests casos cal comprovar que el producte adquirit s'ajusta al publicitado, perquè la publicitat és vinculant per al comercial. En el cas que la publicitat es present en suport paper és convenient conservar els fullets per al cas que fos necessari reclamar. Es recomana conservar les factures per poder efectuar les reclamacions pertinents en cas de devolucions o articles defectuosos.

Des de la Direcció general de Salut Pública i Consum es recomana aprofitar les compres per instruir als fills en un consum responsable. També convé recordar en la volta al col·legi altres aspectes d'interès per a la salut i el benestar dels escolars tals com una alimentació sana, l'exercici físic, per exemple, si és possible desplaçar-se al col·legi caminant o respectar els seus horaris d'oci i descans.

Els consumidors poden consultar aquestes i altres recomanacions a la pàgina web de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa a través del suport informatiu que ha elaborat la Direcció general de Salut Pública i Consum sobre aquest tema.

Finalment, si desitja ampliar aquesta informació o necessita realitzar alguna consulta en aquesta matèria, els ciutadans poden acudir a les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) o a les Adreces Provincials de la Conselleria de Sanitat de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

Pot consultar la notícia original AQUÍ

© 2015 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías