logo

Actualitat Notícies

Publicitat i cridades no desitjades… què fer?

Existeixen diferents fórmules per detenir aquest enviament indiscriminat d'ofertes comercials, entre ells estan els anomenats fitxers d'exclusió, més coneguts com a llestes Robinson. Segons dades de l'Associació Espanyola de l'Economia Digital, que és la responsable del fitxer a Espanya, més de 500.000 ciutadans estan inscrits a aquestes llistes, la qual cosa suposa una garantia per protegir els seus drets i bloquejar aquestes pràctiques.

Com inscriure's en la Llista Robinson

És un servei voluntari i gratuït per a tots els ciutadans, també es poden inscriure en ell les persones incapacitades, mortes i els menors d'edat, a través dels seus representants. Serveix per evitar publicitat d'empreses amb les quals no tingui una relació contractual, és a dir, que no sigui client o que, sent client, no hagi facilitat el seu consentiment per enviar informació.

El servei és vàlid per a publicitat per telèfon, correu postal, correu electrònic i SMS/*MMS. La inscripció es fa efectiva en el termini de tres mesos a partir de l'endemà a la sol·licitud. Si això no succeeix i se segueix rebent publicitat, pot denunciar-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per inscriure's en les llestes *Robinson de manera fàcil i senzilla, no hi ha més que emplenar el formulari que es troba a la seva pàgina web, activar el registre i accedir al servei amb el seu usuari i contrasenya i emplenar el formulari del canal o canals en els quals no vol rebre publicitat.

La inscripció és vàlida fins al 31 de desembre de l'any en què es realitza la sol·licitud, prorrogant-se a partir de llavors per períodes anuals tret que mostri el seu desig de donar-se de baixa. El procés d'inscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, amb la finalitat de que les dades que s'incloguin en ella siguin únicament els facilitats pels ciutadans, sense que puguin ser modificats.

Obligació de les empreses de consultar el fitxer

Totes les empreses, institucions o entitats que duguin a terme campanyes publicitàries per correu postal, electrònic, telèfon o missatges de text i extreguin dades de ciutadans de fonts accessibles al públic o de bases de dades de les quals ells no són responsables, tenen l'obligació de consultar els fitxers d'exclusió de la Llista *Robinson. D'aquesta manera, es garanteix que els interessats que s'hagin inscrit en el servei no siguin destinataris d'aquesta publicitat.

A les llistes Robinson poden accedir:

    Els anunciants, entenent per aquests qualsevol empresa que realitzi campanyes que precisen el tractament de dades.
    Els responsables de fitxers inscrit en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que comptin amb el consentiment dels interessats a rebre comunicacions de terceres empreses i/o procedeixin de fonts accessibles al públic.
    Les entitats prestadores de serveis, que són les que realitzen tractament de dades a favor de tercers.
    L'entitat sol·licitant pot realitzar 100 consultes de manera gratuïta en un any, passades aquest nombre de consultes, podrà sol·licitar la subscripció anual.

Llei de Protecció de Dades

Independentment de l'existència d'aquest fitxer d'exclusió, el ciutadà té dret a tenir les seves dades protegides. La normativa estableix la possibilitat d'oposar-se a la recepció de comunicacions comercials i de no figurar en les guies telefòniques o, en cas d'aparèixer, que les seves dades no siguin utilitzats per a la realització de trucades amb finalitats comercials.

Recordi que el tractament de les seves dades personals solament pot fer-se si dóna el consentiment per a això. Encara que existeixen algunes excepcions a aquest principi, com per exemple quan les dades es recullin per a les Administracions Públiques per a l'exercici de la seva competència, les nostres dades solament poden ser tractats, recollits o cedits a tercers quan així ho consentim. D'igual manera, les empreses han de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades que cedim.

Consells i recomanacions

Quan faci compres per Internet o contracti algun servei, llegeixi amb deteniment les condicions generals i no dubti a marcar les opcions que les empreses ofereixen per evitar rebre publicitat no desitjada o subscriure's a butlletins de notícies, si no vol rebre publicitat.

Recordi que estan prohibides les trucades amb finalitats comercials que es produeixin abans de les 9:00 del matí i a partir de les 21:00 hores, ni festius ni caps de setmana. A més, han d'advertir-li a l'inici de la trucada, que té finalitats comercials.

Conservi els correus electrònics de confirmació que li envia la Llista *Robinson sobre els canals en els quals s'ha donat de baixa.

Exerceixi els seus drets d'oposició i rectificació. Si ha autoritzat l'enviament de publicitat però ja no vol rebre-la, recordi que pot anul·lar el consentiment a qualsevol moment i donar-se de baixa. A més, pot oposar-se sempre al fet que tractin les seves dades amb finalitats publicitàries.

També estan prohibides les visites comercials a domicili de les empreses de subministraments bàsics, com el gas, l'electricitat o l'aigua sense que no ho hagi sol·licitat.

Pot consultar la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías