logo

Actualitat Notícies

Quatre consells per a reduir el consum energètic des de casa

El passat 21 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia, una jornada que té l'objectiu de fer reflexionar, així com conscienciar a tota la societat sobre la necessitat de fer un ús racional del consum de l'energia en el dia a dia.

Bosch Termotecnia, divisió del Grup Bosch, ha volgut oferir quatre consells d'acord amb les necessitats socials i ambientals perquè els consumidors puguen reduir el consum d'energia i, en conseqüència, el seu impacte mediambiental a través dels seus equips de climatització:

Consultar amb un professional: el primer pas és contactar amb un professional o empresa especialitzada per a assessorar, valorar l'estat actual del seu sistema de climatització i identificar i dissenyar una solució adaptada, que puga millorar la seua eficiència i li permeta obtindre un major estalvi energètic. Per a això es tenen en compte una sèrie de factors com el nombre de persones que habitualment estan en l'espai, la província en la qual es troba i el seu clima, el model i grandària de l'edifici, el preu de l'energia, la qualitat dels aïllaments, la superfície i el tipus d'energia emprada.

Utilitzar solucions de climatització eficients i sostenibles: la innovació en l'aplicació de noves tecnologies enfront de sistemes tradicionals, milloren el confort i redueixen el consum d'energia. Actualment hi ha equips capaços de proporcionar una elevada eficiència energètica de fins A+++ i estalvis de fins al 70% enfront de tecnologies convencionals.

Controlar la temperatura amb controladors *modulantes el funcionament en combinació dels quals amb equips de calefacció generen estalvis de fins a un 30%. A més, emmagatzemen i codifiquen dades com demanda i consum energètic facilitant a l'usuari un reporte de diversos anys d'històric. Això permet fer comparatives que puguen emprar-se per a modificar comportaments, buscant d'aquesta manera l'estalvi energètic. Les solucions que aposten per la connectivitat, el monitoratge i el control remot són la clau per a l'estalvi en climatització i fan un pas més cap a l'eficiència, la interacció, comoditat i conscienciació de l'usuari amb el sistema, el seu consum energètic i el confort, igual que el seu impacte amb el medi ambient.

Revisar i mantindre els equips en bon estat: realitzar revisions periòdiques a través d'un servei de manteniment amb el Servei Tècnic Oficial és una de les principals mesures a adoptar. D'aquesta forma, s'assegura en tot moment el correcte funcionament en els nivells òptims de rendiment dels productes de climatització. A més, garantirà un estalvi energètic i augmentarà la vida útil dels equips.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías