logo

Actualitat Notícies

Reclama, estàs en el teu dret

Com reclamar

Els consumidors tenen el dret de reclamar per allò que consideren que no se'ls ha donat, per això quan es dóna el cas, comença un procés que s'inicia amb la fulla de reclamacions i pot arribar a acabar en un jutjat.

Passos per reclamar

  •     Primer intenta arribar a un acord amistós amb el venedor, el subministrador de serveis o el responsable. Si no t'ofereixen una solució demana la fulla de reclamacions. Estan obligats a facilitar-te-la gratuïtament. Si no te la donen, flama a la Policia Local perquè quedi constància del fet. En el cas que l'empresa fos online o no té un lloc físic al que acudir, flama al seu servei d'atenció al client. Si no se soluciona i vols posar una reclamació, descarrega't l'imprès oficial a través de la pàgina web de la Direcció general de Consum de la teva Comunitat Autònoma.
  •     Emplena la fulla de reclamacions. Exposa de forma clara i concisa el motiu de la teva queixa, la qual cosa sol·licites i la data. L'imprès és *autocopiativo i consta de tres fulles. Una és per a l'establiment o reclamat, una altra per a l'Administració i una altra és per al consumidor. Així que signa-la i lliura la còpia corresponent a l'establiment reclamat.
  •     Lliura  l'imprès corresponent de manera presencial, telemàtica o per correu a l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor (*OIMC) o a la Direcció general de Consum de la teva Comunitat. Juntament amb fotocòpies, no originals, de qualsevol document, pressupost, contracte, factura o certificats de garantia que consideris important com a prova del fet.
  •     Facilitar acords. L'Administració de Consum corresponent estudiarà el teu cas i prendrà cartes en l'assumpte. Es posarà en contacte amb l'empresa per facilitar arribar a un acord. Si no ho aconsegueix, l'Administració comprovarà si l'empresa ha incomplit alguna normativa de consum i si és el cas, obrirà expedient iniciant un procediment sancionador que sol acabar en una multa. Recorda que solament posar la fulla de reclamacions no garanteix que vagis a ser indemnitzat.
  •     Arbitratge de consum. Si passat un temps prudencial no hi ha resposta, el següent pas és acudir a Arbitratge de Consum. L'arbitratge és gratuït i la seva fallada serà vinculant, és a dir que allò que decideixi, equivaldrà a una sentència judicial. Però solament podrà fer-ho si l'empresa reclamada està d'acord o està adherit a arbitratge. Per això recomanem que abans de comprar o contractar algun producte o *servició consulta si està en la llista d'establiments adherits a arbitratge per evitar futurs problemes, aquí. Ho pots saber gràcies al seu logotip.
  •     Acudir a la via judicial. Si l'empresa no accepta l'arbitratge, perquè no vol posar-se d'acord o perquè no està adherit a arbitratge i no vol sumar-se, el següent pas és acudir a la via judicial amb totes les despeses que això suposa. Anar a judici sol ser lent i car, però si et compensa econòmicament o tens proves suficients per guanyar, no et rendeixis. Depenent de la indemnització que sol·licitis la tramitació serà diferent i els costos variaran.

Pot consultar la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías